top of page

መጋቢት 9፣2016 - በኢትዮጵያ የቲቢ በሽታ ስርጭት ለመከላከል ለሚከወነው ስራ በቂ በጀት የለውም ተባለ

በኢትዮጵያ የቲቢ በሽታ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢመጣም በሽታውን ለመከላከል የሚከወነው ስራ በቂ በጀት የለውም ተባለ፡፡


ለበሽታው መከላከያና ህክምና ከሚገኘው ገንዘብ አብዛኛው በለጋሽ ድርጅቶች የሚሸፈን እንደሆነ ተነግሯል፡፡


ምህረት ስዩምየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentários


bottom of page