top of page

መጋቢት 6፣2016 - ኢቲኬር የገንዘብ ቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበር በአንድ ዓመት ውስጥ ከካፒታሉ 80 በመቶውን ለብድር መልቀቁን ሰምተናል

በፋይናንስ ለማካተት እና ሌሎችንም ቢዝነስ ለማስጀመር ወደ ስራ የገባው ኢቲኬር የገንዘብ ቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበር በአንድ ዓመት ውስጥ ከካፒታሉ 80 በመቶውን ለብድር መልቀቁን ሰምተናል፡፡


ተህቦ ንጉሴየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page