top of page

መጋቢት 4፣2016 -ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታ እየጨመረ መጥቷል ተባለ

ከእንስሳት ወደ ሰው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚተላለፈው በሽታ እየጨመረ መጥቷል ተባለ፡፡


ፍቅሩ አምባቸው


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page