top of page

መጋቢት 30፣2016 - በማረሚያ ቤቶች የሚኖሩ ህፃናት፣ ወጣቶች እና ሴቶች የመብት ጥሰቶች እንደሚደርስባቸው ጥናት አሳየ

በማረሚያ ቤቶች ከአዋቂ ሰዎች ጋር የሚኖሩ ህፃናት፣ ወጣቶች እና ሴቶች የተለያየ የመብት ጥሰቶች እንደሚደርስባቸው ጥናት አሳየ፡፡


የፍትህ ሚኒስቴር በበኩሉ በማረሚያ ቤቶች የተለያዩ የመብት ጥሰቶች እንደሚፈጸሙ እኔም አውቃለሁ፤ መስተካከል ይኖርበታል ብሏል፡፡


ያሬድ እንዳሻውየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page