top of page

መጋቢት 3፣2016 - ድንበር ተሻጋሪ የእንስሳት በሽታ በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና

የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከሚጋጩባቸው የድንበር አካባቢ ምክንያቶች አንዱ የእንስሳት ዝውውር ቢሆንም ዝውውሩ ከግምት ባለፈ ከእንሰሳት ወደ ሰው እንዲሁም ከእንሰሳት ወደ እንሰሳት የሚተላለፉ በሽታዎች መንስኤም ነው ተባለ፡፡


የኔነህ ሲሳይየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentarios


bottom of page