top of page

መጋቢት 23፣2016 - ጉዳያችን - የቱሪዝም ገበያ

የዛሬው ጉዳያችን የቱሪዝም ገበያን (ቱሪዝም ማርኬቲንግ) ይመለከታል።


ማብራሪያውን የሚያቀርቡት የቱሪዝም ማርኬቲንግ፣ የገበያ ጥናት እና አስተዳደር ባለሞያው አቶ ረቢራ ቡሻ ናቸው።
የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comentarios


bottom of page