top of page

መጋቢት 19፣2016 - ችግሩ የተፈጠረው ምን ላይ ነው?

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመሐል ከተማዋ በጀመረው ‘’የመንገድ ኮሪደር ልማት’’ የሚነሱ ነዋሪዎች የተሰጣቸው ቀነ ገደብ አጭር በመሆኑ መንገላታታቸውን ይናገራሉ፡፡


አስተዳደሩ በበኩሉ ጊዜ ሰጥቶ ነዋሪዎቹን ማነጋገሩን ይናገራል፡፡


ችግሩ የተፈጠረው ምን ላይ ነው?


ማርታ በቀለየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…Comentários


bottom of page