top of page

መጋቢት 17፣2016 - ኢትዮጵያ በብሪክስ አባልነቷ የሚኖራትን ሚናና ድርሻን በተመለከተ የውጪ ጉዳይ ኢንስቲትዩ ከአሰላሳዮች ጋር መምከሩ ተሰማ

ኢትዮጵያ በብሪክስ አባልነቷ የሚኖራትን ሚናና ድርሻን በተመለከተ የውጪ ጉዳይ ኢንስቲትዩ ከከፍተኛ ት/ት ተቋማትና ከአሰላሳዮች ጋር መምከሩ ተሰማ፡፡


የኔነህ ሲሳይየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Commenti


bottom of page