top of page

መጋቢት 17፣2016 - በምርጫና በድህረ ምርጫ ወቅት የሚደርሰው ፆታዊ ጥቃት ለመለየት ጥናቶች ያስፈልጋሉ ተባለ

በምርጫና በድህረ ምርጫ ወቅት በሴቶች ላይ የሚደርሰው ፆታዊ ጥቃት እና የመብት ገፈፋ ግልፅ ብሎ የሚታይ ባለመሆኑ ችግሮቹን ለመለየት ተከታታይ ጥናቶች ያስፈልጋሉ ተባለ፡፡


የኔነህ ሲሳይየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Kommentarer


bottom of page