top of page

መጋቢት 13፣2016 አዋሽ ባንክ ''አዋሽ ኢኸላስ'' በሚል በሰየመው ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት  ከ26 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን  ማፍራቱን ተናገረ

አዋሽ ባንክ አዋሽ ኢኸላስ (lkhlas) በሚል በሰየመው ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት እስካሁን ከ26 ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን  ማፍራቱን ተናገረ፡፡

 

ከእነዚህ ደንበኞችም ከ16.1ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብ መቻሉን ባንኩ አስረድቷል፡፡

 

 ከ8ቢሊዮን በላይ ብድር በሀላል መንገድ ለደንበኞቼ  ማቅረብ ችያለሁ ብሏል፡፡ 

 ባንኩ ሙሉ በሙሉ የሸሪዓውን መርህ በጠበቀ መልኩ እየሰጠ ያለው ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ከስድስት ዓመት በላይ አንደሆነው ዋና ስራ አስጻሚው አቶ ፀሐይ ሽፈራው አስረድተዋል፡፡

 

ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ ለተወሰኑ ዓመታት በመስኮት ደረጃ ብቻ ይሰጥ አንደነበር አስታውሰው በአሁኑ ወቅት ከ50በላይ በሆኑ ሙሉ በሙለ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ የሚሰጡ ቅርንጫፎች እንዳሉት ሲናገሩ ሰምተናል፡፡

 

አዋሽ ባንክ የወለድ ነጻ አገልግሎቱን ማስፋት ብቻ ሳይሆን ስራውንም ዘመኑን በዋጁ የባንክ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ደንበኞቹ የሚገባቸውን ልዩ ልዩ የባንክ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ በርትቶ አንደሚሰራ ስራ አስፈጻሚው አረጋግጠዋል፡፡

 

ባንኩ ከወለድ ነጻ አገልግሎት ደንበኞቼ ጋር ያለኝን ጠንካራና መልካም የሥራ ግንኙነት እና አብሮነት ለማጠናከር በመሰብ ነው ብሎ በትለንትናው አለት በሸራተን አዲስ ሆቴል የኢፍጣር መርሐ ግብር አዘጋጅቶ ነበር፡፡

 

በሌላ ወሬ አዋሽ ባንክ የዲጂታል ባንኪንግ ማስታወቂያዎቼ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ከተፈጠረው ክስተት ጋር በማያያዝና ማስታወቂያው አሁን የተፈጠረውን ድርጊት እንደመልካም አጋጣሚ ለመጠቀም እንደተሰራ በማስመሰል መልካም ገጽታዬን ለማጠልሸት እየሞከሩ ያሉ ግለሰቦች መኖራቸውን ድርሼበታለሁ ብሏል፡፡

 

ባንኩ የደንበኞቸን ፍላጎት በዲጂታል ባንኪንግ ለማርካት ከየካቲት 22 እስከ መጋቢት 22 ቀን 2016 ዓ.ም. በሁሉም ቅርንጫፎቹ ለአንድ ወር የሚቆይ የዲጂታል ወር ዘመቻ መርሃ ግብር በማካሄድ ላይ  መሆኑን አስታውሷል፡፡

 

በመሆኑም ከዚህ መርሃ ግብር ጋር ተያያዥነት ያላቸው ማስታወቂያዎች በማህበራዊ ድረ ገጽ ላይ በመታላለፍ ላይ ይገኛሉም ብሏል፡፡ 

 

ቀደም ብሎ መተላለፍ የጀመሩትን የዲጂታል ባንኪንግ ማስታወቂያዎች አሁን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ከተፈጠረው ክስተት ጋር ያያያዙት መኖራቸወን የጠቀሰው ባንኩ ይህም ለብዙ ዓመታት የተገነባውን የባንኩን መልካም ገጽታ ለማጠልሸት ባመሰብ የተደረገ ነው ብሏል፡፡

 

በዚህ ስም በማጉደፍና ኃላፊነትጌ የጎደለው ድርጊት ውስጥ እየተሳተፍ ያሉ ግለሰቦችንም ከድረጊታቸው  እንዲቆጠቡ ባንኩ አሳስቧል፡፡

 

አዋሽ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰሞኑን ያገጠመውን ችግር ለመቅረፍ በትብብር እየሠራ አንደሚገኝ ጠቅሷል፡፡

 

 የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

 

 

 

 

Kommentare


bottom of page