top of page

መጋቢት 12፣2016 - ከውጭ የሚገባ የስንዴ ዱቄት ላይ ተጥሎ የነበረው ታክስ ከ15 በመቶ ወደ 25 በመቶ ከፍ መደረጉ ተሰማ

የሀገር ውስጡን ምርት ለማበረታታት ከውጭ የሚገባ የተፈጨ የስንዴ ዱቄት ላይ ተጥሎ የነበረው ታክስ ከ15 በመቶ ወደ 25 በመቶ ከፍ መደረጉ ተሰማ፡፡


የዱቄት ፋብሪካዎችን አላሰራ ብለው የነበሩ እና ከታክስ ጋር የተያያዙ ችግሮች በመፍታታቸው ስራ አቁመው የነበሩ ፋብሪካዎች ስራ መጀመራቸው ተነግሯል፡፡


ተህቦ ንጉሴየሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…
Comments


bottom of page