top of page

ሐምሌ 4፣2015 - በኦሮሚያ ክልል 242 የህግ ሞያተኞች እርምጃ ተወስዶባቸዋል ተባለ

በኦሮሚያ ክልል የተለያየ የስነ-ምግባር ጥሰት ፈፅመዋል የተባሉ 242 የህግ ሞያተኞች ከማስጠንቀቂያ እስከ ስራ ማሰናበት የደረሰ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ተባለ፡፡


ባህላዊ ፍርድ ቤቶች በማስረጃ እጦት ምክንያት በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ሊሰጥ የማይችል ፍትህ በክልሉ እንዲገኝ እያገዙ ስለመሆናቸውም ተነግሯል።


የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ጋዛሊ ኣባሲመል ሁለተኛ ቀኑን ለያዘው ጨፌ ኦሮሚያ የ2105 አፈጻጸም ሪፖርት እና የ2016 ዕቅድን አቅርበዋል።ንጋቱ ረጋሣ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page