top of page

ሐምሌ 3፣2015 - የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የወልቂጤን ከተማ የውሃ ችግር በግማሽ ለመፍታት የሚያስችል ስራ ጀምሪያለሁ ብሏል

በከፍተኛ የውሃ ችግር ምክንያት ነዋሪዎቿ ጎዳና ላይ ወጥተው ጥያቄ ለማቅረብ ተገደው እንደነበር ይታወሳል፡፡


የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የወልቂጤን ከተማ የውሃ ችግር በግማሽ ለመፍታት የሚያስችል ስራ ጀምሪያለሁ ብሏል፡፡


ቴዎድሮስ ወርቁ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz

Hozzászólások


bottom of page