top of page

ሐምሌ 26፣2015 - በኤርትራ ዳህላክ የመሬት መንቀጥቀጥ ማጋጠሙ ተሰማ


ንዝረቱ አስከ ትግራይ ክልል የሚደርስ የመሬት መንቀጥቀጥ ትናንት ምሽት በኤርትራ ዳህላክ ማጋጠሙ ተሰማ፡፡


ወንድሙ ሀይል


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

ความคิดเห็น


bottom of page