top of page

ልዩ ወሬ፡- በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ያሉ ተፈናቃይ ገበሬዎች ኑሮን እንዴት እየገፉት ነው?


ገበሬው ከማሳውና ከእርሻው መዋያው ዋነኛው የእርሻ ወቅት አሁን ነው፡፡


በዚህ ወቅት ከመኖሪያቸው ፣ ከቄያቸው ተፈናቅለው ፣ በእርሻ በማሳ በመገኚያቸው ወቅት በመጠለያ ጣቢያ እርዳታ ጠባቂ ሆነው የተቀመጡ በርካታ ገበሬዎች አሉ፡፡


ተፈናቃይ ገበሬዎች ኑሮን እንዴት እየገፉት ነው?


ፋሲካ ሙሉወርቅ


የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Comments


bottom of page