top of page

ህዳር 8፣2016 - አለም አቀፍ ህጎች ስለ ባህር በር ምን ይላሉ?

በመሪዎቿ ይሁንታ ጭምር የቀይ ባህር ድርሻዋን አጥታለች የተባለችው ኢትዮጵያ ከተያያዥ አለም አቀፍ ህጎች አኳያ ያሸኛል ያለችውን የባህር በር የማግኘት እድል አላት ወይ?


የወደብ አስፈላጊነት፤ እንዴትስ እውን ሊሆን ይችላል ? አለም አቀፍ ህጎችስ ስለ ባህር በር ምን ይላሉ ?ያሬድ እንዳሻው

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Bình luận


bottom of page