top of page

ህዳር 30፣ 2015- ለጥናትና ምርምር በሚል ከ40 ዓመታት በፊት ወደ ፈረንሳይ አገር የተወሰዱ ቅርሶች ለሀገራቸው በቁ፡፡

ህዳር 30፣ 2015


ለጥናትና ምርምር በሚል ከ40 ዓመታት በፊት ወደ ፈረንሳይ አገር የተወሰዱ ቅርሶች ለሀገራቸው በቁ፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqzコメント


bottom of page