top of page
  • sheger1021fm

ህዳር 30፣ 2015የመንግስት ቀዳሚ ሀላፊነትና ግዴታ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ፣ መሰረታዊ የሆነ ሰብአዊ መብቶቻቸውንም ማክበርና ማስከበር መሆኑ በህገ -

ህዳር 30፣ 2015


የመንግስት ቀዳሚ ሀላፊነትና ግዴታ የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ፣ መሰረታዊ የሆነ ሰብአዊ መብቶቻቸውንም ማክበርና ማስከበር መሆኑ በህገ -መንግስት ተደንግጓል፡፡


ይህን የልፈፀሙ የመንግስት ሹመኞችም የህግ ተጠያቂነት እንዳለባቸው በህጉ ተካቷል፡፡


ተጠያቂነታቸው እስከ ምን ድረስ ነው?


ሸገር የህግ ባለሙያ ጠይቋል፡፡


ምህረት ስዩም


ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…

https://bit.ly/33KMCqz


Recent Posts

See All

በኢትዮጵያ የካፒታል ወይም ድርሻዎች ገበያ መሳተፍ ለሚፈልጉ ተቋማት ከ3 እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ ፍቃድ መስጠት ይጀመራል ተባለ። ፍቃድ የሚሰጣቸውን ተቋማት ለመለየት መመሪያ መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ብሩክ ታዬ ተናግረዋል። የኢትዮጵያን የካፒታል ገበያ የተመለከተ ምክክር

በጋሞ ዞን ውስጥ የሚገኙ የዘይሴ እና የቁጫ ብሔረሰቦች ከፍተኛ በደል እየደረሰባቸው ነው ሲሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑ እንደራሴዎች ተናገሩ፡፡ ለሚደርሰው በደል ዋነኛው ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች በምርጫ ወቅት የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲን በመምረጣቸው ነው ብለዋል፡፡ ንጋቱ ሙሉ ሸገርን ወሬዎች፣ መ

በአፋርና በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ ት/ቤት መልሶ መገንቢያ እስካሁን 2.8 ቢሊየን ብር ተሰብስቧል ተባለ፡፡ በጦርነቱ ከ300 ት/ቤቶች በላይ ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ይታወሳል፡፡ ተመስገን አባተ ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

bottom of page