top of page

ህዳር 27፣ 2015- ኢትዮጵያ የፀሐይ ብርሃን ኃይሏን ከመብራትነት ባለፈ ለመስኖ እርሻ እንድታውለው ለማድረግ ያስችላል የተባለለት ፕሮጀክት ይፋ ተደርጓል

ህዳር 27፣ 2015


ኢትዮጵያ የፀሐይ ብርሃን ኃይሏን ከመብራትነት ባለፈ ለመስኖ እርሻ እንድታውለው ለማድረግ ያስችላል የተባለለት ፕሮጀክት ይፋ ተደርጓል፡፡


ፕሮጀክቱም ለ3 ዓመታት ይቆያል ተብሏል፡፡


ቴዎድሮስ ወርቁሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ…


Comentários


bottom of page