top of page

ህዳር 25፣2016 - በዋግኽምራ ዞን የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ በአካባቢው፣ እንደ ኩፍኝና ኮሌራ ያሉ ወረርሽኞች እያስከተለ ነው

በዋግኽምራ ዞን የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ በአካባቢው ፣ እንደ ኩፍኝና ኮሌራ ያሉ ወረርሽኞች እያስከተለ ነው፡፡


የመድሃኒት እጥረትም ማጋጠሙ ተሰምቷል፡፡


ፋሲካ ሙሉወርቅ


bottom of page