top of page
  • sheger1021fm

ህዳር 22፣ 2015- የትምህርት ቤቶች አቅራቢያ የተፈለፈሉ የንግድ ቤቶች ልጆቻችሁን እያጠፋቸው ነው ተባለ

ህዳር 22፣ 2015

ፊደል እንዲቆጥሩ፣ ሳይንሱን እንዲ

መረምሩ እንዲያውቁ፣ እንዲጠይቁ ቦርሳ አስነግታችሁ፤ ምሣ እቃ ቋጥራችሁ ተማሪ ቤት የምትልኳቸው ልጆቻችሁ ውሏቸው የት ነው?

እየተማሩ፣ ፊደል እየቆጠሩ ነው አዋዋላቸው?

የከተማዋ ሰላም እና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ የልጆቻችሁን ውሎ ተከታተሉ፣ ጠይቁ ሲል በብርቱ አሳስቧል፡፡

በየትምህርት ቤቶች አቅራቢያ የተፈለፈሉ የንግድ ቤቶች ልጆቻችሁን እያጠፋቸው ነው ሲል ቢሮው ተናገሯል፡፡

ከኢትዮጵያ ህግና ባህል ውጪ የሆኑ ድርጊቶች፣ አደንዛዥ እፅና ሌላውም እየተፈፀመ ውሏቸው ተማሪ ቤት ነው ተብለው የሚታሰቡ ታዳጊዎችን እያበላሿቸው መሆኑን ሰምተናል፡፡

ቴዎድሮስ ወርቁ

ሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz

Recent Posts

See All

2014 የትምህርት ዘመን 12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና ካስፈተኑ ትምህርት ቤቶች መካከል 1,161 ትምህርት ቤቶች አንድም ተማሪ ማሳለፍ አልቻሉም ተባለ፡፡ በሌላ በኩል 7 ትምህርት ቤቶች ያስፈተኗቸው ሁሉም ተማሪዎች የማለፊያ ነጥብ አምጥተዋል ሲሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕ/ር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል፡፡ ያስፈተኗቸውን ተማሪዎ

በኢትዮጵያ በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት የነበረው ጦርነት እና እዚህም እዚያም የሚያጋጥሙ ግጭቶች ሀገሪቱን ብዙ ዋጋ አስከፍሏታል፡፡ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ደግሞ አንደኛው ተጎጂ ዘርፍ ነው፡፡ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መዋዕለ ነዋያቸውን ለማፍሰስ እጃቸው ሲሰበስቡ ቆይተዋል፡፡ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ

የኢትዮጵያ የትምህርት ጥራት መውደቁ በተለያዩ አስረጂዎች የተረጋገጠ ነው፡፡ 4ኛ ክፍል ካጠናቀቁት ተማሪዎች 52 በመቶዎቹ ማንበብ አይችሉም፡፡ የዘንድሮ 12 ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ከወሰዱት ውስጥ ከ50 በመቶ በላይ ያመጡም 3.3 በመቶ መሆናቸውን ሰምተናል፡፡ በቅርብ ዓመታት ስራ ለጀመሩ ዩኒቨርስቲዎች መምህራን ለመቅ

bottom of page