top of page

ህዳር 17፣2016 - በሰሜን ወሎ ዞን ከ17,000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ተጠቅተዋል ተባለ

በሰሜን ወሎ ዞን ከ17,000 በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ተጠቅተዋል ተባለ፡፡

የመድሃኒት እጥረት መኖሩንም ሰምተናል፡፡

ፋሲካ ሙሉወርቅ

የሸገርን ወሬዎች፣ መረጃ እና ፕሮግራሞች ይከታተሉ… https://bit.ly/33KMCqz


bottom of page