• Slider One

    የምስል ተጓዳኝ መልዕክት

  • Slider Two

    የምስል ተጓዳኝ መልዕክት

  • Sldier Three

    የምስል ተጓዳኝ መልዕክት

ሸገር ወሬዎች እና ልዩ ወሬዎች

በአዲስ አበባ የተካሄደው የቀን ገቢ ግምት ላይ ቅሬታ አለኝ የሚል ቅሬታ አቅራቢ በቡድን ሳይሆን በተናጥል ቅሬታውን ማሰማት ይችላል ተባለ

በአዲስ አበባ የተካሄደው የቀን ገቢ ግምት ላይ ቅሬታ አለኝ የሚል ቅሬታ አቅራቢ በቡድን ሳይሆን በተናጥል ቅሬታውን ማሰማት ይችላል ተባለ፡፡በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አራተኛ ዓመት ሦስተኛ መደበኛ ጉባዔ በምክር ቤቱ አባላት በቀን ገቢ ግምቱ ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን የአዲስ አበባ የታክስ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ዳይሬክተሯ ወ/ሮ ነፃነት አበራ ዛሬ መልስ ሲሰጡ አርፍደዋል፡፡

የቀን ገቢ ግምቱ ከመካሄዱ በፊት የምክር ቤት አባላትና የነጋዴው ማህበረሰብ ተወያይቶበት ነው ወደ ሥራ የተገባው ነገር ግን በግምቱ ወቅት እቃ በማሸሽና በሌሎችም ችግር የፈጠሩብን ነጋዴዎች ነበሩ፤ ይህም ተቀራርበን ባለመሥራታችን የተፈጠረ በመሆኑ መሥሪያ ቤቱ እንደ ማስተካከያ ይወስደዋል ብለዋል፡፡

የቀን ገቢ ግምቱ የማይመለከታቸውና በአነስተኛ የጉሊት ንግድ የሚተዳደሩ የንግድ ማህበረሰቦች በግምቱ ተካተዋል፣ ይህም በርካታ ቅሬታን አስነስቷል ተብለው የተጠየቁት ወ/ሮ ነፃነት ግምቱ የሚመለከታቸውና የሚያገኙት የቀን ገቢ መጠን ተመጣጣኝ ሆኖ በመገኘቱ የተካተቱ እንጂ ሁሉም አነስተኛ ጉሊት ነጋዴ በግምቱ አልተካተተም አሰራሩ ፍትሃዊ ነበር ብለዋል፡፡

የቀን ገቢ ግምቱ ከመካሄዱ በፊትም ቅሬታ ሊነሳ እንደሚችል በመሥሪያ ቤቱ ይታወቃል፣ አሁንም የሚነሱትን ማንኛውም ከግብር ጋር የሚያያዙ ቅሬታዎች ለመፍታት ቅሬታ አቅራቢዎች በቡድን ሳይሆን በተናጥል መሥሪያ ቤቱ እያስተናገደ ነው ብለዋል፡፡

በቀን ገቢ ግምቱ ላይ ቅሬታ ያላችሁ የደረጃ “ሐ” ግብር ከፋዮች እስከ ሐምሌ 15 ድረስ፣ የደረጃ “ለ” ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 15 እስከ ሐምሌ 30 እንዲሁም የደረጃ ሀሌታው “ሀ” ግብር ከፋዮች ከነሐሴ 1 እስከ 30 ቅሬታችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ተብላችኋል፡፡

ምህረት ስዩም

በማኅበረ ሰብ ገጾች ያጋሩ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Sheger 102.1 AudioNow Numbers